Activiteitenverslag 2017

Inhoud

Woordje
van de directie

Op 7 juni 2017 beloonden de Brussels Best Exporters-prijzen twee KMO’s die sterke exportprestaties neerzetten dankzij technologische innovaties, die de digitale kloof dichten of de veiligheid van het spoorvervoer garanderen.  Het was een van de hoogtepunten van de collectieve terugkeer van alle Brusselse economische en handelsattachés, na twee jaar ontwikkelingen en rekruteringen binnen het netwerk.

Ook het team van de export area managers werd versterkt, ten behoeve van de Brusselse bedrijven, met name dankzij de 81 collectieve acties die tot een goed einde werden gebracht, terwijl het team dat instaat voor het aantrekken van buitenlandse investeerders zich vooral concentreerde op de positionering van Brussel als alternatieve of complementaire Europese activiteitenpool voor Londen, dat gebukt gaat onder de Brexit.

Alle medewerkers werkten tevens gelijktijdig aan de operationele en administratieve ontwikkeling van hub.brussels en versterkten daartoe op het terrein de synergieën met verschillende bevoorrechte partners van Brussels Invest & Export.

Dit grote project wordt net, zoals al onze missies, voortgezet in 2018 - wij zullen hiervoor al onze energie aanwenden - om de Brusselse ondernemingen nog efficiënter van dienst te kunnen zijn.

Bénédicte Wilders
Chief Executive Director, Brussel Invest & Export

Als openbare dienstverlener voor ondernemingen heeft Brussels Invest & Export twee missies: buitenlandse investeringen naar Brussel lokken en Brusselse ondernemingen helpen om hun goederen en diensten te exporteren.

Economische
venster

Brussels Invest & Export vormt de economische etalage van Brussel naar de wereld en van de wereld naar Brussel.

Ontwikkelt
en begeleidt

Het is ook dankzij zijn netwerk van economische en handelsattachés die zowel in Brussel als in het buitenland gestationeerd zijn dat Brussels Invest & Export de internationalisering van bedrijven ontwikkelt en begeleidt.

Brussels Invest & Export bevordert de Brusselse export door bedrijven te helpen zich op nieuwe markten te ontwikkelen via sensibiliserings- en monitoringinstrumenten, coachings, de opleiding van stagiaires, een programma van collectieve acties en individuele ondersteuningen.

Verkent, trekt aan en begeleidt

Brussels Invest & Export focust zich op het werven en aantrekken van buitenlandse bedrijven die in Brussel willen investeren en begeleidt deze bedrijven bij hun vestiging.

Als toonaangevende openbare partner zorgt Brussels Invest & Export ten slotte voor de coördinatie en het overleg tussen de verschillende Brusselse actoren die betrokken zijn bij de internationalisering van de ondernemingen.

Inhoud

Missie

Highlights

Tijdlijn

 1. Januari

  16 Januari - 22 Januari

  Organisatie van een collectieve stand op de interieurbeurs “ IMM-International Meubelbeurs” in Keulen.

  30 Januari - 02 Februari

  Organisatie van een collectieve stand op de beurs "Arab Health" in Dubai.

 2. Februari

  12 Februari - 17 Februari

  Organisatie van een economische missie in Yaoundé.

  08 Februari - 10 Februari

  Organisatie van een collectieve stand op “Fruit Logistica” Berlijn.

  15 Februari - 18 Februari

  Organisatie van een collectieve stand op de beurs "Biofach" in Nuremberg.

  27 Februari - 02 Maart

  Organisatie van een collectieve stand op het “Mobile World Congress” (MWC) in Barcelona.

 3. Maart

  12 Maart - 17 Maart

  Economische missie "Ontmoeting met de Chinese e-consument" in Shanghai en Hangzou.

  14 Maart

  Promotionele actie ter gelegenheid van de internationale beurs "Art Brussels" in Den Haag.

  21 Maart

  Organisatie, samen met het netwerk van attachés, van de 2de editie van de "Ambassadors' Discovery Day", een ontmoetingsdag voor buitenlandse ambassades die in Brussel gevestigd zijn.

  29 Maart

  Organisatie met de Belgische ambassade in Londen van het seminarie "Brussels, European Hub for International Associations… News & Updates" in Londen - actie bedoeld om internationale verenigingen aan te trekken die een impact ondervinden van de Brexit.

  28 Maart - 30 Maart

  Organisatie van een seminarie over duurzaam bouwen met medewerking van het stadhuis van Kopenhagen in het kader van het staatsbezoek aan Denemarken.

 4. April

  04 April - 09 April

  Organisatie van een collectieve stand naar aanleiding van de “Milan Design Week" in Milaan.

  22 April - 30 April

  Economische missie in Ivoorkust, Togo en Benin.

 5. Mei

  02 Mei - 03 Mei

  Uitnodiging van kopers naar aanleiding van een "NSPA-seminarie (NATO procurement)" in Luxemburg.

  12 Mei - 18 Mei

  Organisatie van een economische missie voor de architectuursector in Toronto en New York.

  16 Mei - 18 Mei

  In samenwerking met de MSI, ontvangst van een delegatie van Franse ontwikkelaars op de "Realty"-beurs.

  19 Mei

  Organisatie met de Belgische ambassade in Londen van het seminarie "Brussels, an alternative financial centre in the EU" om ondernemingen van de financiële sector aan te trekken die een impact ondervinden van de Brexit.

  31 Mei

  Ontvangst van een delegatie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om de verschillende door België voorgestelde sites te bezoeken. Actie gevoerd in het kader van de Brexit om dit agentschap aan te trekken dat het Verenigd Koninkrijk moet verlaten.

 6. Juni

  10 Juni - 17 Juni

  Organisatie van een prinselijke Belgische economische missie in Zuid-Korea.

  18 Juni - 23 Juni

  Uitnodiging van Congolese kopers in het kader van een nieuwe economische missie naar Brussel.

  28 Juni

  Organisatie van het "Brussels Best Exporters " -evenement waarbij twee KMO’s de prijzen voor de beste exporteurs toegekend krijgen.

 7. Juli

  10 Juli

  Bezoek van een Belgische delegatie aan het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit in Londen om de offertes af te ronden.

 8. Augustus

  22 Augustus - 06 Augustus

  Promotionele actie naar aanleiding van "Gamescom" in Keulen, een internationale beurs gewijd aan videogames.

 9. September

  06 September

  Uitnodiging van Aziatische kopers naar aanleiding van het festival “Eat!brussels” in Brussel.

  12 September

  Organisatie van een thematisch seminarie over Oeganda en Kenia.

  26 September - 29 September

  Organisatie van een economische missie rond de spoorwegsector om de beurs "TRAKO, International Railway Fair" in Polen te bezoeken.

 10. Oktober

  08 Oktober - 11 Oktober

  "Brussels Days" à Berlin.

  11 Oktober - 15 Oktober

  Organisatie van een collectieve stand naar aanleiding van de boekenbeurs "Frankfurter Buchmesse".

  16 Oktober - 19 Oktober

  Uitnodiging van kopers van voedingsmiddelen van de "Lulu Group International" in Brussel.

  20 Oktober - 26 Oktober

  Organisatie van een prinselijke Belgische economische missie in Ivoorkust.

 11. November

  05 November - 11 November

  Staatsbezoek aan India (New Delhi en Mumbai) en Brusselse verlenging in Chennai - organisatie van een seminarie "Sustainable Cities" in New Delhi en Chennai.

  14 November - 16 November

  Organisatie van een collectieve stand op de beurs "Smart City" in Barcelona.

  08 November

  Organisatie met de Belgische ambassade in Londen van het seminarie “Brussels, an ideal place for Media industries in the EU” voor ondernemingen die een impact ondervinden van de Brexit.

 12. December

  02 December - 07 December

  Organisatie van een handelsmissie naar Tel Aviv en Ramallah.

  05 December

  Presentatieseminar van diensten voor exporteurs in het kader van de overgang naar het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.

  11 December - 12 December

  Promotieactie naar aanleiding van het 9de Forum mondial d’immersion “Stereopsia” in Brussel.

Highlights

Activiteiten

Export

Het jaarlijkse actieplan groepeert de door Brussels Invest & Export georganiseerde collectieve acties voor de bevordering van de export. Om de inspanningen te verdelen worden veel acties uitgevoerd in samenwerking met onze partners. Er worden op nationaal niveau synergieën ontwikkeld met de beroepsverenigingen, de kamers van koophandel, het Agentschap Buitenlandse Handel (ABH), het Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) en Flanders Investment & Trade (FIT), en op gewestelijk niveau met de Brusselse openbare en particuliere actoren.

In 2017 organiseerde Brussels Invest & Export 81 acties die 1511 deelnemers samenbrachten, tegenover 77 acties in 2016 (1538 deelnemers) en 82 acties in 2015 (1674 deelnemers). Sinds 2017 tellen wij niet langer uitsluitend de Brusselse deelnemers aan de promotionele acties, wat de lichte daling in de opkomst verklaart, ondanks de stijging van het aantal acties ten opzichte van 2016.

Nagestreefde doelstellingen

Het jaarlijkse actieplan van Brussels Invest & Export wordt vastgesteld op basis van de analyses van de area managers en de economische en handelsattachés en de behoeften van de ondernemingen, van de clusters en van de beroepsfederaties die te kennen worden gegeven tijdens rondetafelgesprekken. Het houdt eveneens rekening met het pro-actieve beleid van de Gewestregering.

Dit plan wordt voorgelegd ter advies van het Adviescommissie voor Buitenlandse Handel (ADBH) alvorens door de regering te worden goedgekeurd en ten slotte te worden uitgevoerd door Brussels Invest & Export.

Om uiteindelijk tot de uitvoering van zijn missie van ontwikkeling van de Brusselse export te komen, gebruikt Brussels Invest & Export verschillende kanalen om exportbedrijven en economische besluitvormers van de buitenlandse markten met elkaar in contact te brengen of om ondernemingen bewust te maken van het belang om hun activiteiten te ontwikkelen op internationaal dynamische markten.

Er worden acht soorten acties georganiseerd. Deze houden zowel rekening met de beschikbaarheid van de ondernemers als met de voortgang van hun exportprojecten. Dit varieert van kortetermijnacties in Brussel tot prospectiemissies voor grootschalige export.

De collectieve stands en de economische missies vertegenwoordigen 50% van de activiteiten van BI&E-activiteiten, de seminars en de uitnodigingen van kopers zijn goed voor 33% van de georganiseerde evenementen.

Wat de deelnemers voor 2017 betreft, zijn het de seminars die voor 32% van de inschrijvingen voor de acties van Brussels Invest & Export zorgen. De collectieve stands verwelkomen 25% van de deelnemers, gevolgd door de economische missies met 17% van de aanwezigheid.

De economische missies omvatten ook de prinselijke Belgische economische missies. Deze missies, die worden voorgezeten door HKH Prinses Astrid, worden georganiseerd door het Agentschap Buitenlandse Handel in samenwerking met de drie gewestelijke agentschappen voor de bevordering van de buitenlandse handel. Tijdens deze missies organiseren de gewestelijke economische en handelsattachés met name B2B-ontmoetingen tussen Brusselse ondernemingen en lokale prospects.

Brussels Invest & Export neemt deel aan de organisatie van de economische aspecten van de staatsbezoeken. Deze bezoeken worden voorgezeten door Z.M. Koning Filip. Los van hun officiële en protocollaire aspecten bieden deze bezoeken aan Belgische bedrijven met grootschalige projecten en aan trouwe partners of partners met specifieke uitdagingen in het gastland de mogelijkheid om toonaangevende politieke en economische besluitvormers te ontmoeten.

Brussels Invest & Export draagt eveneens bij aan de commerciële promotie van de ondernemingen van het Gewest in het kader van de "Brussels Days” en heeft voor de editie van 2017 een reeks evenementen en businessontmoetingen voor de audiovisuele sector en de sector van de virtual reality georganiseerd.

In 2017 vonden deze missies plaats :
in Zuid-Korea (Seoul-Busan) van 10 tot 17 juni, 27 Brusselse deelnemers
in Ivoorkust (Abidjan) van 20 tot 26 oktober, 69 Brusselse deelnemers.
In 2017 werden 2 staatsbezoeken georganiseerd :
in Denemarken (Kopenhagen), van 28 tot 30 maart, 8 Brusselse ondernemingen
in India (New Delhi, Mumbai), van 5 tot 11 november, 14 Brusselse ondernemingen
De Brussels Days 2017 vonden plaats :
in Duitsland (Berlijn), van 8 tot 11 oktober, 10 deelnemers

In 2017 vertegenwoordigden de multisectorale acties 33% van de uitgevoerde initiatieven; op de tweede plaats komen de informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) voor 13%, de audiovisuele sector en de voedingsindustrie dragen elk bij voor 12% van het totale aantal deelnemers.

De multisectorale acties zijn goed voor 40% van de deelnames. De sectoren bouw en architectuur waren bijzonder reactief ten aanzien van de stijging van het aantal acties voor deze markten, zij zijn goed voor 25% van de deelnemers. De daling van het aantal deelnemers aan de audiovisuele acties is te wijten aan het feit dat in 2017 alleen de Brusselse deelnemers aan de promotionele acties geteld worden, wat met name van invloed was op deze sector. Wat de ICT-sector betreft, is de daling van het aantal deelnemers het gevolg van het feit dat er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen buitenlandse kopers in Brussel werden uitgenodigd.

De meeste acties (49) vonden plaats in Europa, voornamelijk in onze buurlanden, zij zijn de belangrijkste internationale markten voor de Belgische ondernemingen. Over het algemeen vertegenwoordigt Europa, dat goed is voor meer dan 90% van de Brusselse export, 60% van het aantal georganiseerde acties en 70% van het aantal deelnemers.

Het aandeel van de Europese acties moet ook genuanceerd worden.  Veel door Brussels Invest & Export georganiseerde collectieve acties (CEBIT, MEDICA, Mobile World Congress, ISM, ...) hebben een verzorgingsgebied dat verder reikt dan het Europese continent.  Hetzelfde geldt voor de in Brussel georganiseerde seminars over algemene aspecten van de export die op alle markten van toepassing zijn.

We zien een stijging van het aantal deelnemers aan onze Afrikaanse acties en een daling van de deelname in Noord-Amerika en in Azië, welke een moeilijke markt blijft voor onze ondernemingen. Voor het Nabije en Midden-Oosten kan de daling van het aantal deelnemers verklaart worden door de voorzichtigheid van de ondernemingen ten aanzien van de onzekere geopolitieke context.

Uitsplitsing van het aantal acties naar geografische zone
Uitsplitsing van het aantal deelnemers aan de acties naar geografisch gebied
Invest
Collectieve acties

Brussel Invest and Export voerde 22 acties uit, met name 12 Invest seminars, 3 evenementen (bewustmakingsacties in het kader van een bepaald evenement), 4 roadshows, 2 staatsbezoeken, één prinselijke missie en een beurs die 740 deelnemers verenigde. Deze acties helpen om bedrijven te identificeren die eventueel van plan zijn zich te vestigen en om een meer diepgaande prospectie te starten.

De diversiteit van de acties wordt met name bepaald door de verschillen in bedrijfscultuur tussen de geprospecteerde landen. Zo is de prospectie op de beurzen bijzonder doeltreffend in Noord-Europese landen want de besluitvormers en leidinggevenden zijn vaak zelf aanwezig op de stands van hun onderneming. Dit is een aanpak die wij willen versterken in deze geografische zone.

In Azië (en met name China) heeft de aanwezigheid van een belangrijke persoonlijkheid altijd een beslissende invloed op het aantal deelnemers aan onze seminars. Daarom proberen wij ze in te schrijven voor het programma van staatsbezoeken en prinselijke missies of naar aanleiding van het bezoek van onze staatssecretaris.

In 2017 telde elk van onze seminars gemiddeld een dertigtal deelnemers. Wij willen echter volgend jaar naar kleinere sessies evolueren die een grotere interactiviteit met de deelnemers mogelijk maken.

Individuele acties

Naast de collectieve acties is de activiteit van de cel Invest er voornamelijk op gericht om investeerders te werven en hen individueel te begeleiden.

De rechtstreekse prospectie vindt plaats via het netwerk van economische en handelsattachés en, in een aantal strategische landen, met de hulp van gespecialiseerde consultants die voor periodes van zes maanden tot één jaar worden gerekruteerd. In 2017 deed de cel een beroep op consultant voor de volgende landen: India, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Korea, Japan en Turkije.

Wanneer de onderneming besloten heeft om zich in Brussel te vestigen, is het de rol van de cel Invest om haar te informeren over de te volgen procedures en over de Belgische juridische en fiscale context, een locatie te zoeken in Brussel en ze in contact te brengen met lokale partners.

In termen van cijfers :
Er werden 217 prospectiedossiers geopend
Er werden 14 ondernemingen begeleid bij hun vestiging in Brussel
13 ondernemingen hebben gebruik gemaakt van het “Brussels Welcome Package” gebruikt bij de incubator
Afdeling netwerken van attachés

Een seminar met contacten en opleidingen bracht van 26 tot 30 juni 2017 alle economische en handelsattachés samen.

Er werden een hele reeks operationele workshops georganiseerd over de aantrekkelijkheid van buitenlandse investeringen of over het collectieve actieplan voor de export, gecombineerd met ‘pitchings’ van technologiebedrijven. Zij zorgden voor vruchtbare uitwisselingen tussen de medewerkers van de zetel in Brussel en de in het buitenland gestationeerde attachés. De toekomstige partners binnen het Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven hadden ook de mogelijkheid om hun activiteiten te presenteren. Tot slot werden er verschillende technische en administratieve sessies georganiseerd.

Tijdens deze week werden eveneens twee belangrijke activiteiten voor exporterende bedrijven georganiseerd:

 • de "Bedrijvendag" die op 28 juni plaatsvond in het BIP: 459 individuele ontmoetingen van (potentieel) exporterende ondernemingen met 33 in het buitenland gestationeerde economische en handelsattachés;
 • de uitreiking van de “Brussels Best Exporters”-prijzen die plaatsvond op woensdag 28 juni 2017 in het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar)

In 2017 organiseerde Brussels Invest & Export de vierde editie van de Brusselse prijzen voor de export: “Brussels Best Exporters”. Deze prijs beloont en plaatst de kijker op de meest succesvolle en dynamische kmo’s in Brussel op de buitenlandse markten.

Deze prijs heeft een drievoudige doelstelling: de meest succesvolle exportbedrijven belonen, hen zichtbaarheid geven en de Brusselse dynamiek in het buitenland stimuleren. 31 kwalitatieve kandidaatstellingen getuigden opnieuw van de vitaliteit van onze kmo’s.

Er werden twee "Brussels Best Exporters” toegekend - laureaten van 2017:

De ceremonie, waarop 450 personen aanwezig waren, werd gevolgd door een walking dinner in aanwezigheid van onze economische en handelsattachés in een ontspannen sfeer.

In april 2017 organiseerde Brussels Invest & Export in Brussel de eerste editie van een seminar voor assistenten/-es van de kantoren in het buitenland. Wij hadden het genoegen om onze collega's te verwelkomen die gestationeerd zijn in Algiers, Tel Aviv, Beiroet, Istanbul en Koeweit City. Onze Brusselse kantoren mochten voorts 15 assistenten uit de Europa-zone verwelkomen tijdens een seminar van drie dagen in september. Tijdens deze seminars kregen de assistenten de gelegenheid om de verschillende diensten van BI&E en zijn partners beter te leren kennen en om contact te leggen met verschillende Brusselse bedrijven. Dit was ook een gelegenheid voor al het personeel in Brussel om persoonlijk de collega's te leren kennen met wie wij op afstand werken.

Op 3 oktober 2017 ontvingen de 36 stagiaires van de opleidings-programma’s Brussels Young Exporter Program (BYEP) en Import-Export Assistant (AIE) tijdens een plechtigheid in het BIP uit handen van de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Cécile Jodogne, hun eindgetuigschriften ‘internationale handel’. Dé gelegenheid om de verschillende ervaringsparcours van de stagiairs tijdens theoretische en praktische opleidingen binnen de ondernemingen, zowel in België als in het buitenland tijdens een stage bij een AIE-bureau, voor te stellen. Deze opleidingen, die georganiseerd worden door Brussels Invest & Export en zijn partners (Bruxelles Formation, Cefora/Cevora, VDAB), maken deel uit van maatregelen om de tewerkstelling van werkzoekenden te bevorderen.  De presentatie van de getuigschriften zorgde bovendien voor veel media-aandacht. Het slagingspercentage van het programma werd gemeten aan de hand van het aantal deelnemers dat na voltooiing van het programma een baan wist te vinden (70%).

Highlights

Op de voorpagina

Nieuwsbrieven

e-Agenda en e-Perspectives

De nieuwsbrief e-Agenda, die 25 keer verspreid wordt aan een database van 6200 contacten, informeert Brusselse ondernemingen en partners in het Nederlands en het Frans over collectieve exportacties. Sinds september 2016 verschijnt deze nieuwsbrief niet langer wekelijks, maar wel tweeweekelijks.

De nieuwsbrief e-Perspectives, die 10 keer verspreid wordt aan een database van 6500 contacten, biedt in het Nederlands en het Frans een reeks artikelen over de activiteiten van Brussels Invest & Export en belicht de succesverhalen van Brusselse bedrijven.

BIE Flash

Het verschijningstempo van de interne wekelijkse nieuwsbrief is dit jaar veranderd: sinds september 2016 werd hij één woensdag op de twee, per e-mail, in het Nederlands en het Frans, naar al het personeel in Brussel en het buitenland gestuurd. In 2017 werden er 25 nummers verstuurd.

Connect 2 Brussels

De nieuwsbrief Connect 2 Brussels, die verspreid wordt aan bijna 2.800 contacten, richt zich in het Engels tot potentiële buitenlandse investeerders en informeert hen over de zakelijke kansen en de succesverhalen in Brussel. In 2017 werden drie nieuwsbrieven verstuurd.

Publicaties

Activiteitenverslag

Het activiteitenverslag 2016 werd verspreid op de website Brussels Invest & Export en via de e-perspectives-nieuwsbrief van juli.

Agenda export 2018

De brochure "Agenda-export 2018" werd gepubliceerd in december 2017. Zij vermeldt de diensten van Brussels Invest & Export, de voor ondernemingen georganiseerde collectieve acties en de lijst van economische en handelsattachés ten dienste van de Brusselse ondernemingen met de datums dat zij in Brussel aanwezig zijn voor hun "contact days".

De pocket guide

De Pocket guide “Investeren in Brussel” die dateerde van 2014 werd geactualiseerd en herdrukt in de Franse versie.

Website invest-export.brussels

Naast regelmatige updates door de economische en handelsattachés van de landenfiches inclusief de memo ‘sleutels tot succes’ die specifiek zijn voor elk land, werd de site aangevuld met de publicatie van :

90 acties georganiseerd door Brussels Invest & Export en initiatieven van partners

18 artikelen in de rubriek News

4 persberichten

72.600 bezoekers, waaronder 52.500 unieke bezoekers, bezochten de site, d.i. een daling met ongeveer 9% ten opzichte van 2016, maar een stabiel cijfer wat betreft het aantal unieke bezoekers. In 2017 werden 184.000 pagina's opgevraagd.

Website : www.investinbrussels.com

De site voor potentiële buitenlandse investeerders trok 17.350 bezoekers, waaronder 14.800 unieke bezoekers, d.i. een lichte daling ten opzichte van 2016. Er werden 23 artikelen gepubliceerd in de rubriek News. In 2018 zal de site volledig herwerkt worden.

Sociale netwerken

Sinds enkele jaren nemen sociale netwerken een prominente plaats in bij de communicatietools van Brussels Invest & Export. Zij dragen bij aan het promoten van de activiteiten van Brussels Invest & Export bij nieuwe ondernemingen en aan het verspreiden van nuttige informatie van zijn partners. Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube blijven de voorkeurskanalen en zagen hun publiek in 2017 opnieuw aanzienlijk toenemen.

Mars 2014
 • Facebook : 281
 • Twitter : 705
 • Linkedin : 774
Mars 2015
 • Facebook : 569
 • Twitter : 1005
 • Linkedin : 1530
Mars 2016
 • Facebook : 801
 • Twitter : 1425
 • Linkedin : 2276
Mars 2017
 • Facebook : 1116
 • Twitter : 1782
 • Linkedin : 2775

Getuigenissen

Wat over
ons gezegd wordt

Christophe Harou, medeoprichter van Generous

« Sinds de lancering van Generous in 2013 hebben wij nauwe contacten met Brussels Invest & Export. BI&E is een bevoorrechte partner die essentieel is voor onze lokale en internationale ontwikkeling. We danken hen hartelijk voor hun steun en professionaliteit. »

Luc Jacobs C.E.O van Nixxis

« Wanneer de bedrijfsleider van een Brusselse kmo beslist om te gaan exporteren, voelt hij zich soms overgelaten aan zijn lot en aan de lokale gids om zijn eerste klanten te vinden. Gelukkig kunnen wij rekenen op de steun van de economische en handelsattachés van BI&E om geen beginnersfouten te maken en onze agenda te vullen met gekwalificeerde en kwalificerende afspraken. Wij hebben zeker 1 à 2 jaar aan prospectie en marktverkenning bespaard. »

Catherine Bodson Founder & Managing Partner van Pipaillon

« Zoals alle jonge bedrijven wordt Pipaillon dagelijks geconfronteerd moet een aantal, soms omvangrijke, uitdagingen. De ondersteuning van BI & E is waardevol voor ons omdat ze perspectieven opent, ons in staat stelt op een hoger plan te komen en ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers. We voelen ons gesteund met veel welwillendheid en professionaliteit en dat is echt fijn! »

Getuigenissen

Succesverhalen

Shenzhen Investment Holding Company

De stad Shenzhen is al vele jaren in Brussel aanwezig en onderhoudt nauwe banden met BI&E, die met name geconcretiseerd werden door de ondertekening van een MoU in 2015 met Invest in Shenzhen in het kader van een staatsbezoek aan China. In 2017 besloot zij om bij ons de Europese dochteronderneming van de Shenzhen Investment Holding Company, de holdingvennootschap die zij leidt, te vestigen.  Een keuze die werd bevorderd dankzij de komst van een heleboel delegaties uit Shenzhen, met name in het kader van de "China High Tech Fair - Overseas Session", die 3 jaar op rij door de stad Shenzhen in Brussel georganiseerd werd met de steun van BI&E en dankzij de uitstekende contacten die ons kantoor in Shenzhen met het gemeentebestuur onderhoudt.  Zij heeft als missie investeringsprojecten van ondernemingen uit Shenzhen in Europa te ondersteunen en tevens te investeren in lokale bedrijven, met name in technologische sectoren. Haar lokalen aan de F. Rooseveltlaan zullen ook ondernemingen uit Shenzhen moeten huisvesten die zich in Brussel willen vestigen.

De "Cumulus"-regenjassen als aanval op de laars

De regenjas in ere herstellen is de doelstelling die Françoise Pendville nastreeft via haar concept "Cumulus" waarin ze al haar creaties onderbrengt. "Het is een kledingconcept om licht, overal en in alle weersomstandigheden te reizen", laat de styliste weten. Haar regenjassen, ontworpen in Brussel en vervaardigd in Europa of Marokko, hebben voortaan een "schuilplaats" gevonden in Italië. Met de hulp van Brussel Invest & Export tijdens de Parijse beurs "Maison et Objet" heeft het Brusselse merk immers een partnerschap afgesloten met een Italiaanse verdeler.

Naast de steun die ze ontvangen heeft om deel te nemen aan beurzen die "onmisbaar zijn om te exporteren" looft de styliste ook het werk van de economische en handelsattachés dankzij wie ze toegang heeft tot de lijst van boetieks die met haar markt zouden kunnen overeenstemmen. Françoise Pendville heeft deze steun nodig want "zelfs al staan we op dat vlak nogal goed aangeschreven in het buitenland, toch staan we er vaak alleen voor en verandert het distributienet heel sterk".

Door de styliste beschouwd als een "kledingstuk dat het midden houdt tussen een voorwerp en een modeaccessoire, dat tijdloos elegant is en even goed in een winkel als in een concept store thuishoort" is de Cumulusregenjas ook van plan zijn veroveringstocht buiten Europa voort te zetten.

Zo hebben de in een Schaarbeeks atelier bedachte modellen hun pijlen op Taiwan gericht naar aanleiding van een beginnend partnerschap met een plaatselijke verdeler en zouden ze zeer binnenkort naar Japan uitgevoerd kunnen worden. "De Japanners houden veel van het product wegens de “origami”-kant en het raffinement maar Japanners zijn ook uitermate veeleisend" moet Françoise Pendville niettemin toegeven.

Synergieën

Together,
we are stronger

Een nog duurzamere samenwerking met de clusters van impulse

In het kader van het actieplan 2017 werd reeds een nauwere samenwerking geïnitieerd met de clusters, een samenwerking die met name resulteerde in een toename van onze acties in de audiovisuele sector met de cluster screen.brussels , in de ICT-sector met software.brussels en in de sector van het duurzaam bouwen met ecobuild.brussels; onze acties in de gezondheidszorgsector werden ook voortgezet, zoals in 2016, met name met lifetech.brussels.

Impulse + BIE = Mobile World Congress

Brusselse ondernemers klaar voor deelname aan de grote internationale beurzen. Het Mobile World Congress (MWC) is de grootste vakbeurs voor de industrie van de mobiele telefonie. Van maandag 26 februari tot donderdag 1 maart 2017 stelden de wereldleiders maar ook de start-ups hun nieuwigheden en producten voor. Het Brussels Gewest is elk jaar aanwezig op het Belgische paviljoen van het MWC, en verwelkomt er de exposerende Brusselse ondernemingen. Dit jaar werd een voorbereidend seminar georganiseerd door Impulse.brussels (teams van NextTech en Enterprise Europe Brussels), Brussels Invest & Export, om de nieuwe Brusselse deelnemers de beste commerciële ervaring te bezorgen.

BIE + Atrium = Brussels days

Naast haar opdracht om het lokale entrepreneurschap te promoten, wil het agentschap een evenwichtige mix garanderen tussen handelszaken “made in Brussels”, in het oog springende uithangborden maar ook winkels met een hoge toegevoegde waarde. Om deze laatste aan te trekken, bieden de Brussels Days, die elk jaar georganiseerd worden door Brussels Invest & Export, Brussels International en Visit.Brussels, een uitstekende mogelijkheid voor Atrium in die zin dat ze de internationale positionering van het Gewest versterken, onze economie valoriseren en onze culturele rijkdommen en manier van leven onder de aandacht brengen.

Op 9 en 10 oktober ging het Gewestelijk Handelsagentschap inspiratie opdoen en de markt afschuimen in een van de meest stoutmoedige Europese steden op het vlak van kleinhandel: Berlijn.

Atrium profiteerde van de drink georganiseerd door Brussels Invest & Export op de Belgische ambassade om verschillende Berlijnse merken van confectiekleding ervan te overtuigen om naar Brussel te komen.

En hun poging om de merken te verleiden heeft vruchten afgeworpen: 16 vertegenwoordigers van 10 Berlijnse concepten voelden zich aangetrokken door de boodschap en zijn van Brussel en haar handelswijken komen proeven tijdens een retailtour van 5 dagen in december 2017.

De uitwisselingen – op voorhand en nadien – tussen de economische en handelsattaché van Brussel Invest & Export ter plaatse en Atrium waren bepalend voor het succes van de hele operatie.

Het Team

middelen
menselijk

Organigram
Beweging binnen de teams

Het export-acties team van Brussels Invest & Export werd in 2017 versterkt met de komst van 4 nieuwe area managers en 2 assistenten, wat het team op een totaal brengt van 8 area managers, 4 assistanten, 1 exportcoördinator en 1 directeur (van de export acties, invest en het netwerk van economische en handelsattachés).

Sébastien Hardy trad begin 2017 toe tot het team van economische attachés, na een opleidingsperiode in Brussel en in verschillende kantoren. Op  1 april 2017 ging hij dan aan de slag in Algiers ter vervanging van Rudi Mertens die benoemd werd in Singapore.

Samuël Servaes nam begin augustus de verantwoordelijkheid van het kantoor in Koeweit City over van Mounif Kilani die na een lange carrière in het Midden-Oosten gestationeerd werd in Londen.

In maart 2017 nam Kathlijn Fruithof in New York de fakkel over van Luc Lippens, die met pensioen ging. Zij voegt zo een vijfde fase toe aan haar reizende carrière.

In cijfers

Budget

Het budget van Brussels Invest & Export is onderverdeeld in zes programma's :

 • De juridische uitgaven
 • De werking van het netwerk van 35 commerciële kantoren en hulpposten in het buitenland (exclusief vergoedingen van de geëxpatrieerde medewerkers)
 • De bevordering van de buitenlandse handel: acties en missies, subsidies aan verschillende partnerorganisaties, dotatie aan het Agentschap Buitenlandse Handel (ABH), opleidingsprogramma's voor werkzoekenden
 • Financiële steun (financiële stimuli voor kmo’s en ondersteuning van de Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland)
 • Informatie over markten en sensibilisering voor internationalisering
 • Het aantrekken en prospecteren van buitenlandse investeringen
Het oorspronkelijke budget voor 2017 bedroeg € 13.141.000, opgesplitst als volgt:
4.465.000€
De werkingskosten van het netwerk van economische en handelsattachés bedroegen 4.465.000 euro , exclusief de vergoedingen van geëxpatrieerde medewerkers (waarvan de kosten worden gedekt door een andere basisallocatie van de begroting van de GOB).
2.435.000€
De uitgaven voor de bevordering van de buitenlandse handel , alle rubrieken samen, bedroegen 2.435.000 euro , terwijl de uitgaven voor financiële steun (exportsubsidie voor kmo’s en kamers van koophandel) 1.998.000 euro bedroegen.
1.998.000€
343.000€
Met de uitgaven voor de informatie over markten en voor desensibilisering in het kader van internationalisering (informatie en communicatie) ging een bedrag gemoeid van 343.000 euro.
457.000€
De promotieacties van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in het buitenland en de prospectie van potentiële buitenlandse investeerders kostten 457.000 euro.

In cijfers

Jaarrekening

De jaarrekening van Brussels Invest & Export is opgenomen in de rekeningen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) - Missie 13.