Activiteitenverslag 2017

Voorwoord

Woord
van de directie

Een fusie is zowel afstand doen van iets als iets nieuws verwerven. Sommigen beleven het met nostalgie, terwijl anderen het enthousiast omarmen. Als voormalig algemeen directeur van Atrium.Brussels, hou ik er voornamelijk een enorm trots gevoel op na. We vatten immers een intense periode van "change management" aan. De oud-werknemers van Atrium.Brussels zullen ongetwijfeld zeggen: "alweer een". Sinds 2013 heeft het personeel van Atrium.Brussels geleerd zich aan te passen om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de klant te kunnen voldoen. Deze medewerkers, die zich altijd hebben ingezet voor de stedelijke handel, zijn veerkrachtig geworden zonder ooit in de feiten te berusten, ze zijn alert geworden voor zwakke signalen om beter in te spelen op de behoeften van onze begunstigden en de noodzakelijke veranderingen van nieuwe stedelijke ruimten.

Sinds januari 2018 observeer ik deze medewerkers en word ik geraakt door hun betrokkenheid, hun creativiteit en de solidariteit die ze tonen om nieuwe teams te helpen vormen. Ze doen dit alles niet enkel uit respect voor de "res publica", maar vooral omdat ze van Brussel houden en de economie beschouwen als een hefboom van emancipatie.

In 2017, toen we de fundamenten van hub.brussels uitwerkten, bleef het personeel van Atrium.Brussels analyseren, bestuderen, testen, evalueren en overleveren. Door kennis te nemen van dit activiteitenverslag, zult u merken dat, ondanks de hoge werkdruk in een soms delicate sociale context, ons engagement nooit is gestopt. Tot slot stemt het mij gelukkig om vast te stellen dat hub.brussels kan rekenen op hetzelfde enthousiasme als dat van onze collega's van impulse.brussels en Brussels Invest & Export. Als er elementen zijn die onze vroegere bedrijfsculturen gemeen hebben, dan is het toewijding en vriendelijkheid.

Dit voorspelt veel goeds voor de komende succesvolle jaren ten voordele van ons Gewest.

Arnaud Texier, Directeur Atrium.Brussels

Atrium.Brussels is het Gewestelijke Handelsagentschap dat al bijna twintig jaar de ontwikkeling van de handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stimuleert.

We THINK 
our city!

Atrium.Brussels stelt zijn kennis van de stedelijke handel en de stad ter beschikking van de overheid en van zijn partners voor de ontwikkeling van innovatieve projecten om Brussel te doen stralen en op weg te helpen naar een smart retail city.

We OPEN
our shops!

Dankzij zijn expertise van het terrein en zijn talrijke analysetoolstools op het vlak van geomarketing, marktonderzoek of wijkidentiteit, biedt het agentschap starters inzicht in de commerciële diversiteit van Brussel en zijn wijken. Op die manier begeleidt Atrium.Brussels kandidaat-handelaars en retailers bij de bepaling, de lokalisatie en de vestiging van hun project.

We BOOST 
our districts!

Atrium.Brussels staat de visie voor van een kwaliteitsvolle en originele handel die met zijn tijd en zijn gebruiken meegaat. Om de commerciële aantrekkelijkheid van het Gewest te valoriseren en te stimuleren, coördineert het agentschap een reeks acties voor de verfraaiing en de promotie van de handelswijken.

Voorwoord

Opdrachten

 1. Januari

  Ingebruikname van de tool Wikipreneurs voor het Retail-team, een begeleidend platform voor ondernemers en professionele coaches.

  26 Januari

  2e inhuldiging van L'Auberge Espagnole. Deze tweede inhuldiging werd gekoppeld aan "Made in Brussels"!

 2. Februari

  Diagnostic PMR : Uitgebreid naar alle handelszaken die geopend zijn met de hulp van Atrium, moet deze diagnose, uitgevoerd in samenwerking met de vzw AMT-Concept, personen met beperkte mobiliteit de mogelijkheid geven om met één klik de toegankelijkheid van handelszaken in het Gewest te verifiëren.

  25 Februari

  Lancering van de projectoproep voor de wedstrijd Brussels Commerce Design.

 3. Maart

  14 Maart

  Lancering van het Brussels Comerce Forum: Deze structuur, die de federale en gewestelijke organisaties ter verdediging en bevordering van de kleinhandel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder één noemer brengt, zou het gemakkelijker moeten maken om projecten in Brussel te ontwikkelen.

  29 Maart

  Atrium.Talks "De bouwwerven in de Brusselse handelswijken": In het kader van de begeleiding van diverse stedelijke spelers in de evolutie van de stad, heeft Atrium.Brussels zich over de problematiek van de bouwwerven in het Brussels Gewest gebogen.

 4. April

  13 April

  Oproep voor kandidaten voor de opnames van het derde seizoen van L’Auberge Espagnole.

 5. Mei

  9 Mei

  Organisatie van de Belgian Living Lab days: mede georganiseerd door het Atrium Lab, wil deze ontmoetingsdag het ecosysteem van de Belgische innovatie bewustmaken van het belang en het potentieel van de Living Labs.

  22 Mei

  Open Forum : "Hoe de actoren van de handelswijken samenbrengen": Met behulp van een open forum, waarin een onbeperkt aantal deelnemers eigen onderwerpen rond een centraal thema kan bespreken, heeft Atrium.Brussels de verwachtingen van de handelaars met betrekking tot de federaties kunnen afbakenen.

  29 Mei

  1e REREB conferentie : Georganiseerd door Atrium in samenwerking met Groupe One en IGEAT-ULB, "Hoe handelaar blijven... zonder harakiri te plegen" is het eerste van drie conferentie-debatten over rentabiliteit en het creëren van een marge voor het behoud van de handelsactiviteit en de vergoeding van de handelaar.

  17 Mai - 8 Juillet

  Cavell Art Village : In het kader van een raamovereenkomst met de gemeente Ukkel, heeft Atrium geholpen met de organisatie van een vernissage in de wijk Cavell Village.

 6. Juni

  15 Juni

  12e editie van de BAB "Zich associëren met een vennoot: voor-en nadelen": Georganiseerd door de dienst 1819, in samenwerking met Atrium en andere gewestelijke partners, geven deze Brusselse zakelijke aperitieven de mogelijkheid aan ondernemers om hun netwerk op een gemoedelijke manier uit te breiden en adviseurs te ontmoeten die gespecialiseerd zijn in bedrijfsbegeleiding.

  27 Juni

  Atrium.Talks "Zich associëren met een vennoot: voor-en nadelen": Georganiseerd door de dienst 1819, in samenwerking met Atrium en andere gewestelijke partners, geven deze Brusselse zakelijke aperitieven de mogelijkheid aan ondernemers om hun netwerk op een gemoedelijke manier uit te breiden en adviseurs te ontmoeten die gespecialiseerd zijn in bedrijfsbegeleiding.

  30 Juni

  1e gemeenschappelijke teambuilding: De drie instellingen (Brussels Invest & Export, Impulse en Atrium) zijn gedurende één dag op ontdekking gegaan naar de Schaarbeekse architecturale schatten.

 7. Juli

  3 Juli - 7 Juli

  Opleiding co-creatie: Gedurende één week werd het personeel van Atrium opgeleid door het LLio, het Living Lab voor open innovatie uit Quebec, rond co-creatie en Design Thinking.

 8. Augustus

  29 Augustus

  Het Lab krijgt de ENOLL-certificering: Het Atrium.Lab kreeg de European Network of Living Labs-certificering. De Living Labs, die geconcentreerd zijn op de gebruiker, richten zich uitsluitend tot de co-creatie. Dat betekent dat de gebruiker zelf op zoek gaat naar de oplossing van zijn probleem, onder de impuls en de methodologische begeleiding van het Lab.

 9. September

  7 September

  2e plenaire vergadering van het Brussels Commerce Forum: De federale en gewestelijke organisaties ter verdediging en bevordering van de kleinhandel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn deze keer samengekomen om het thema van de circulaire economie te bespreken.

  15 September

  2e gemeenschappelijke teambuilding: Dit bracht het creatieve talent van de leden van BI&E, Impulse en Atrium aan het licht dankzij het Wannapplay-team.

  28 September

  Uitreiking van de Brussels Commerce Design Awards: Deze samenwerking met Design September zorgde ervoor dat het Agentschap de rijkdom aan synergieën tussen creatievelingen en handelaars kon benadrukken... En de kwaliteit van haar eigen openingen!

 10. Oktober

  9 Oktober - 10 Oktober

  Brussels Days in Berlijn: Atrium heeft, aan de zijde van MAD en een hele reeks andere Brusselse instellingen, deelgenomen aan de Brussels Days in Berlijn. De uitgelezen gelegenheid voor het Gewestelijk Handelsagentschap om inspiratie op te doen en de markt af te schuimen in een van de meest stoutmoedige Europese steden op het vlak van kleinhandel.

  19 Oktober

  Opening van d’Uniqlo: het Japanse flagship van confectiekleding opende haar deuren in Brussel. Een opening die gezamenlijk georkestreerd werd door AG Real Estate, Brussels Invest & Export en Atrium.

 11. November

  15 November - 17 November

  Mapic 2017: Atrium vloog naar Cannes om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vertegenwoordigen op de retailvastgoedbeurs. Voor deze gelegenheid heeft het Agentschap investeerders en retailers van alle horizonten uitgenodigd voor een unieke degustatie van Brussel en zijn wijken…

  27 November

  Atrium.Talks « Waarom & Hoe: Actoren van de handelswijken in Brussel samenbrengen »: Via dit seminar heeft Atrium de actoren van de Brusselse handel uitgenodigd om te komen ontdekken welke mogelijkheden een handelaarsvereniging allemaal kan bieden, en wat de best practices zijn voor een efficiënte en duurzame samenwerking.

 12. December

  4 December

  REREB workshop: In het kader van Resilient Retail for Brussels - ReReb, hebben Atrium, IGEAT ULB en Groupe One een workshop georganiseerd over de moeilijkheden die handelaars dagelijks ervaren.

  11 December

  Presentatie van de digitale Barometer: Ook beschouwd als handelaarsbijbel, biedt de Barometer van Atrium een kwalitatieve en kwantitatieve sleutel om het Brusselse commerciële landschap correct te lezen. De digitale versie laat de eenvoudige fotografische beschrijving achter zich en kan de Brusselse handel gaan voorspellen op basis van vergelijkende analyse van een gevarieerde gegevensstroom.

  10 December - 12 December

  Taste Brussels: Aan het einde van een prospectiemaand die van start ging tijdens de Brussels Days van Berlijn, is Atrium erin geslaagd een tiental Duitse merken te overtuigen om te komen "proeven" van Brussel.

Highlights

Tijdlijn

Highlights

Activiteiten

Think
Door middel van een vernuftige dosering van geomarketing, marktonderzoek en toegepast onderzoek, wil Atrium.Brussels originele en betrouwbare tools ontwikkelen die elke ondernemer of manager van stadsprojecten de kans bieden om een zo realistisch en compleet mogelijk beeld te krijgen van het Brusselse landschap.

In 2017 werd de Barometer van het Gewestelijke Handelsagentschap in digitale vorm aangeboden. Dankzij die digitalisering kunnen we meer geomarketing-gegevens verwerken en beter up-to-date te blijven.

De Barometer is de eerste realisatie van een reeks van geavanceerde analyseproducten die tegelijk een betrouwbare informatiebron is over het Brusselse handelslandschap en een nuttig en tastbaar beslissingshulpmiddel vormt voor de sector.

Voortaan wordt alle informatie aangebracht en verwerkt door het platform analytics.brussels, een supergroot gegevensnetwerk waar Atrium de voorbije 2 jaar aan heeft gewerkt met de steun van het Europese Fonds EFRO. Met dit nieuwe platform kunnen sectorgegevens of statistieken worden omgezet in slimme en aanpasbare dashboards.

De nieuwe omgeving liet ons toe om de Barometer te herdenken om de gebruikers een intuïtievere ervaring te bezorgen.

In cijfers
7 miljoen gegevensrijen
63 Brusselse wijken onder de loep
4 secties (business, activity, people, experiences), opgesplitst in 11 evolutieve lagen

In juli 2017 wilde het Atrium.Lab zijn open innovatiepraktijken verspreiden onder alle medewerkers van Atrium. In totaal hebben 42 personen kunnen genieten van een opleiding gegeven door de leden van het Living Lab voor Open Innovatie uit Quebec. Gedurende 5 dagen hebben medewerkers van Atrium verschillende tools en methodes rond Design Thinking kunnen ontdekken, ermee experimenteren en er wegwijs mee geraken.

Verdeeld in verschillende groepen, namen de medewerkers van Atrium deel aan een aantal leuke oefeningen, onder het toeziend oog van de "Chief Contaminator" van LLio Rachel, haar "Convergence Navigator" David en haar "Project Shipper" André.

In cijfers
42 deelnemers
5 opleidingsdagen
5 thematische workshops
De doelstellingen
 • Empathie ontwikkelen
 • Het vertrouwen tussen de individuen en de diensten versterken
 • Leren uit de comfortzone te stappen en risico's te nemen
 • Het recht op fouten maken integreren in de bedrijfscultuur
 • Leren omgaan met onenigheden en om conflicten constructief te maken
 • Aantonen dat iedereen iets belangrijks bij te dragen heeft aan alle debatten
 • Leren omgaan met verschillende profielen en reacties tijdens een uitwisseling
 • Leren feedback te geven aan collega's of partners

Dankzij deze training konden de deelnemers hun vaardigheden als facilitator en hun eigen model van open innovatie en co-creatie ontwikkelen, aangepast aan hun context, om het belang van animatie bij het stimuleren van de collectieve intelligentie aan te tonen.

Het project "Resilient Retail for Brussels", gelanceerd in februari 2017 voor een termijn van drie jaar en gezamenlijk gedragen door de vzw Groupe One, IGEAT-ULB en Atrium, beoogt de handel in Brussel te bevorderen en voor zijn handelaars innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Het ReReB-project analyseert en bevraagt de veerkracht van de handelsfunctie in Brussel, de verstorende en crisisfactoren waarmee handelszaken worden geconfronteerd, evenals de factoren van kwetsbaarheid en veerkracht. Het doel is om met deze actoren strategieën en oplossingen voor deze moeilijkheden samen uit te bouwen.

Hiervoor werden drie conferentie-debatten over rentabiliteit georganiseerd op maandag 29 mei, maandag 12 juni en maandag 19 juni. Elke avond zette een uitgenodigde expert het kader uit voor de discussie alvorens het debat mede te leiden. Zo beantwoordt hij vragen van handelaars of brengt hij nieuwe vragen naar boven.

In cijfers
1 Facebookgroep
Ontmoetingen met 50 handelaars
5 workshops rond co-creatie

Het Atrium.Lab, actief sinds 2015, is het hoofdkantoor van het project. De gebruikers, centraal in de reflectie, staan er voor de uitdagingen van veerkracht waarmee handelaars en de levenscycli van handelskernen te maken hebben. Deze aanpak spoort de gebruiker aan om af te stappen van de traditionele macroscopische analyse van de handelsactiviteit om zich te concentreren op de feitelijke omstandigheden van de job als handelaar en van de relaties met andere stakeholders van het commerciële ecosysteem.

Eind 2015 wilde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een visie ontwikkelen die de handel van morgen adviserend zou begeleiden, waarbij de 19 Brusselse gemeenten bij de reflectie betrokken zouden worden.

In 2016 heeft de overheid Atrium de opdracht gegeven om het toekomstige Plan voor Handelsontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te stellen.

Na een onderzoeksfase, bestaande uit een internationale benchmark, een vergelijkende juridische studie over de regulering van de handel en een werk van gegevensverzameling en -verwerking, heeft Atrium uiteindelijk in 2017 het overlegproces op het terrein ingevoerd.

In 2017 nodigde het Agentschap de actoren van de handel in het BHG uit, waaronder de schepenen van handel van de 19 Brusselse gemeenten en de vertegenwoordigers van de sectoriële federaties, om hun mening te geven over de gewestelijke handelsactiviteiten en hoe ze de toekomst ervan inzien.

Het resultaat van dit inhoudelijk overleg werd vervolgens samengevat met behulp van de academische wereld (Benjamin Wayens van de ULB en Jean-Luc Calonger van HEPH - Condorcet). Hierdoor was het mogelijk om 18 uitdagingen te isoleren, elk met betrekking tot een thema gerelateerd aan handel en met invloed op de ontwikkeling ervan.

In 2018 zal alle verzamelde informatie worden samengebracht in een nieuw en innovatief Plan voor Handelsontwikkeling, dat een diagnose van de handelsactiviteiten in het BHG, een gemeenschappelijke visie en een actieplan zal voorstellen waardoor de aanbevelingen van deze visie toegepast kunnen worden.

In cijfers
26 uur interviews
19 gesprekken
1 gemeenschappelijke visie
In cijfers
100 pagina's met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens gemiddeld
205 deelnemers voor de 3 Talks
38 vermeldingen in de pers

Het Regionale Handelsagentschap, dat graag de verschillende stedelijke actoren voor de evolutie van de stad wil begeleiden, heeft in 2017 de Atrium.Talks opgericht.

Opgemaakt in de vorm van dynamische en interactieve seminars stellen deze Atrium.Talks de resultaten voor van studies die door het Agentschap zijn uitgevoerd over verschillende stedelijke kwesties.

Op 29 maart 2017, heeft de Atrium.Talk "Waarom & Hoe: De werven in de Brusselse handelswijken beter begeleiden", zich gebogen over de recurrente kwestie van het beheer van werven in de stedelijke zone.

Op 27 juni, aan de hand van de Talk "Waarom & Hoe: de markten in Brussel beter uitdenken", betrad Atrium het podium van La Tentation om alle troeven van de markten, dragers van sociale banden en werkgelegenheid, voor te stellen.

In november werden tijdens een derde Talk de resultaten van de studie "Waarom & Hoe: Actoren van de handelswijken in Brussel samenbrengen" voorgesteld. Een Atrium.Listen, in de vorm van een open forum, had het eerder mogelijk gemaakt om de verwachtingen van de actoren van de handelswijken te identificeren.

Dit format heeft het Agentschap de kans gegeven om zijn expertise te tonen en tegelijkertijd een kwalitatieve verspreiding van in het veld verzamelde gegevens te garanderen.

Open
Atrium.Brussels begeleidt handelaars en kandidaat-handelaars bij de onvermijdelijke evolutie van hun beroep en bij de ontwikkeling van hun project, drager van economische en commerciële dynamiek.

Sinds zijn oprichting heeft Atrium de missie gehad om starters te ondersteunen bij hun plannen om een handelszaak in Brussel te openen. Als de begeleiding gepersonaliseerd wenst te worden in functie van het project, de maturiteit ervan en de behoeften van de kandidaat-handelaar, dan blijft de doelstelling van het Agentschap dezelfde: alles in het werk stellen om de levensvatbaarheid en de perfecte integratie van elke handelszaak in het Brusselse landschap te verzekeren.

In 2017 hebben 473 kandidaat-handelaars gebruikgemaakt van het advies van Atrium bij het oprichten van hun onderneming. De steun van het Agentschap kan verwezenlijkt worden, naargelang de keuze, door een gezamenlijke reflectie over het handelsconcept, hulp bij het zoeken naar en de keuze van een vestiging, een financiering via de beurs OpenSoon en/of een begeleiding bij de stappen om een handelszaak te openen. In het jaar 2017 hebben 63 handelszaken, die kunnen hebben genieten van de expertise van Atrium, het daglicht gezien.

473 begeleide kandidaat-handelaars
In cijfers
Een totale beurs van 386.620,21€
28 projectlaureaten

OpenSoon, gelanceerd in 2010, is een financieel ondersteunings-programma voor starters in Brussel. Met een financiële stimulus wil OpenSoon de kosten voor starters bij het opstarten van hun onderneming minimaliseren en de opening van gedurfde en kwalitatieve handelszaken in Brussel financieren.

Om in aanmerking te komen, moet elk project worden voorgesteld aan een jury bestaande uit Atrium, zijn netwerk van partners, waaronder de Lokale Economieloketten, alsook privédeskundigen op het gebied van boekhouding-fiscaliteit, communicatie en design.

Deze jury komt elke maand samen om de kandidaturen te analyseren en ze te selecteren op basis van 3 criteria: het inspelen op de behoeften van de geografische zone, de mate van vindingrijkheid, kwaliteit, durf en originaliteit van de handelszaak en ten slotte de financiering en de levensvatbaarheid van het project.

In 2017 heeft de OpenSoon-jury 56 dossiers ontvangen. Na analyse hebben 28 projecten een gunstig advies gekregen en hebben en ontvingen zij een beurs, toegekend door Brussel Economie en Werkgelegenheid. Het totale bedrag hiervan liep op tot € 386.620,21.

Door innovatieve en gedurfde kandidaten te ondersteunen, heeft OpenSoon vele positieve effecten gehad op het Brusselse handelsprogramma. Zo heeft het fonds de herbestemming toegestaan van de kazerne op het Vossenplein en de ontwikkeling van het grondgebied rond het kanaal met de openingen van Le Phare du Kanaal, Dame Jeanne en Palais de Balkis.

Het programma van Atrium heeft ook de opkomst van nieuwe handelscentra bevorderd (de wijken Van Meenen of Janson in Sint-Gillis, het Jean Reyplein in de Europese wijk enz.) en stimuleerde de symbolische slagaders van Brussel (de Vlaamsesteenweg, de Kartuizersstraat, de Lesbroussartstraat, de Elsensesteenweg, ...). OpenSoon heeft bovendien bijgedragen aan vele succesverhalen in Brussel, zoals het Brussels Beer Project, Färm en Frederic Blondeel.

Het pop-upconcept is meer dan een modeverschijnsel, het is een trend die zich wereldwijd uitbreidt en een plaats verovert in het commerciële landschap. De formule leent zich voor alle merken en budgetten en vormt bovendien een uitzonderlijke gelegenheid om een handelsactiviteit te lanceren met minimale kosten en risico’s.

In Brussel kent dit commercieel fenomeen een toenemend succes waar men niet meer omheen kan. In zijn hoedanigheid van gewestelijk handelsagentschap, wordt Atrium vaak aangesproken door kandidaat-handelaars op zoek naar totaal nieuwe concepten of middelen om van start te gaan. Het Agentschap heeft daarom getracht zijn ervaringen te kapitaliseren om het Brusselse ecosysteem van de pop-upstore te kennen.

In de loop van 2016 is daarom een studie gevoerd waarbij mogelijke positioneringen en oplossingen werden voorgesteld. De resultaten werden gepresenteerd in de vorm van een Atrium.Talk, genaamd: "Waarom & Hoe: Een pop-upstore openen in Brussel".

Maar het Agentschap is nog verder gegaan. In samenwerking met de gemeente Etterbeek en in het kader van het wijkcontract Jacht-Gray, heeft het zijn eigen pop-upstore opgericht.

L'Auberge Espagnole, een 100% Europese pop-upstore op een steenworp van het Jourdanplein, wil kandidaat-handelaars de mogelijkheid bieden hun idee tegen minimale kosten uit te proberen en met het oog op de toekomst voort te bouwen op kennis om zodoende de risico's op falen te beperken. Om de kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden, biedt Atrium elk van hen afhankelijk van hun behoeften een persoonlijke coaching aan.

In cijfers
9 gebruikers
7permanente openingen volgend op de tijdelijke bezetting
Boost
De missie van het Agentschap is om creativiteit in de stedelijke handel te stimuleren en aan te sporen. Het wil de implementatie stimuleren van innoverende praktijken in het domein van onderzoek, experiment en exploitatie van collectieve projecten.

Bockstael is een van de dichtstbevolkte wijken van Brussel, en de winkels worden er druk bezocht. Het kwam er dus op aan om de handelaars van de wijk samen te brengen rond een gezamenlijk project door acties op te starten die ontmoeting en dialoog tussen de handelaars en hun klanten mogelijk maakten.

In 2014 ontving Bockstael een Duurzaam wijkcontract voor de duur van vier jaar. Als Gewestelijk Handelsagentschap heeft Atrium verschillende acties op poten gezet om de handelsstructuur rondom het Emile Bockstaelplein te verbeteren, zoals de verfraaiing van de winkelpuien in de Fransmanstraat, de opleiding voor het inrichten van creatieve etalages op de markt en het verwijderen van verouderde uithangborden...

Voor het zomerprogramma 2016 van het Wijkcontract bood Atrium de handelaars bovendien een thematische etalagedecoratie aan voor de duur van drie maanden.

In 2017 lag de focus op de verfraaiing van de winkelpuien, een cruciaal onderdeel van de aantrekkingskracht van een handelszaak en van een wijk in het algemeen. In het totaal werden er 7 winkelpuien gerestaureerd tussen 2014 en 2017: Fransmanstraat 4, Leopold I-straat 1, Maria-Christinastraat 3.

Parallel met het Wijkcontract hebben Atrium en de Stad Brussel ook samengewerkt om de markt van Bockstael te promoten. Een van de meest in het oog springende acties was de publicatie van een tijdelijke krant gewijd aan de markt, zijn marktkramers en zijn producten (van maart tot mei 2017). Door middel van interviews, een agenda en diverse artikels heeft dit kleurrijk medium de bewoners op de hoogte gehouden van het programma van evenementen georganiseerd door het Agentschap en de Stad in samenwerking met verschillende partners uit het lokale verenigingsleven: kooklessen, wijkbezoeken, leesworkshops, ...

Naast de vertrouwensbanden die het Agentschap en de handelaren hebben gelegd tijdens het uitvoeren van de missies, hebben deze projecten gezorgd voor een beter begrip van het commerciële karakter van de wijk Bockstael, zijn actoren en de uitdagingen die moeten worden genomen om zijn handelsdynamiek te versterken.

In cijfers
Publicatie van 3 kranten " Markt van Bockstael "
Renovatie van 3 winkelpuien

Een lichamelijk, visueel, auditief gebrek is een tijdelijke of blijvende handicap waarmee veel potentiële klanten geconfronteerd worden. Vandaag zijn er evenwel onvoldoende voorzieningen om hen toegang te verlenen tot verschillende stedelijke infrastructuren.

Atrium vond het dus belangrijk om een stand van zaken op te maken van de toegankelijkheid van onze hoofdstad. Doelstelling: de handelaars attent maken op het belang van een toegankelijke handelszaak, maar ook en vooral, de reeds toegankelijke handelszaken kenbaar maken bij de Personen met een Beperkte Mobiliteit.

Eind 2015 heeft Atrium samen met de vzw AMT Concept een diagnose gelanceerd van de toegankelijkheid van de handelszaken, te beginnen bij de Europese Wijk. Atrium heeft een team van medewerkers samengesteld dat op basis van precieze en uitvoerige criteria een analyse heeft gemaakt van de toegankelijkheid van de handelszaken: breedte van de ingang, eventuele trappen, binnenruimte, buitenruimte…

De verzamelde gegevens van die analyse werden gedeeld op handy.brussels, in een gids, alsook op het platform shopinbrussels.be, in de vorm van toegankelijkheidslogo's. Die duidelijk leesbare labels moet aan de PBM de mogelijkheid bieden om in enkele klikken te vernemen welke handelszaken aan hun handicap aangepast zijn.

In cijfers
78 handelszaken gediagnosticeerd in het hele Gewest
18 opleidingsdagen voor medewerkers op het terrein
1 onderzoeksworkshop georganiseerd in het Atrium.Lab in januari 2017

Eerst gericht op de Europese wijk – als proefproject – werd de diagnose in 2017 uitgebreid naar het hele Gewest. Om een klimaat van vertrouwen bij handelaren te scheppen, begonnen de medewerkers op het terrein hun diagnose met handelszaken die geopend werden met de hulp van Atrium.

Het Agentschap heeft ook een artikel opgesteld met een reeks richtlijnen omtrent toegankelijkheid ter attentie van handelaars bij de inrichting van hun handelszaak. Dit wordt samen met de diagnose overhandigd aan de handelaar nadat de medewerkers de toegankelijkheid van de handelszaak geanalyseerd hebben.

In 2018 zouden nieuwe partners het project moeten versterken, zoals Brussel Mobiliteit, de MIVB, de Schepen van Gelijke Kansen van Koekelberg of Equal brussels.

In 2017 kregen vier door Atrium.Brussels begeleide handelszaken de prijs van de jury van Commerce Design Brussels toegekend, een wedstrijd die sinds 2010 de mooiste retaildesigns in het Brussels Gewest beloont. 12 op de 26 handelszaken die meedongen naar de publieksprijs, werden begeleid door Atrium.

En eigenlijk is dat heel normaal, want tijdens de gesprekken met de handelaars en kandidaat-handelaars benadrukken Atriums coaches standvastig het belang - en de voordelen - van een aantrekkelijke handelszaak.

De handelaars die dat wensen, kunnen trouwens een beroep doen op de diensten van een toegewijde adviseur. Deze gaat ter plaatse om een diagnose te stellen over de inrichting van de handelszaak en om mogelijke verbeteringen voor te stellen. Deze verbeteringen kunnen gaan over de inrichting op zich, maar ook over de manier waarop de etalage ingedeeld wordt, producten uitgestald worden, ...

In cijfers
56 handelszaken gecoacht door Atrium in retail design
16 handelszaken begeleid door Atrium-laureaten van Commerce Design Brussels

Het design is de tool die een concept en een visuele identiteit toepast op een plek. Het maakt het mogelijk om zich te onderscheiden van de concurrentie door de klant een unieke ervaring te laten beleven, omdat een "eenvoudige" inrichting in harmonie met het concept vandaag niet genoeg is, in de ultracompetitieve handelswereld.

In 2018 wil Atrium het thema Retail Design verder ontwikkelen, via een omvangrijk project dat zowel het aspect design als het aspect duurzaamheid van Brusselse handelszaken zal bestrijken.

Prijzen

Visit.Brussels Awards

In maart 2017 werd het project Make.Brussels van Atrium bekroond met de prijs "beste openbaar initiatief" op de visit.brussels Awards. Georganiseerd door visit.brussels, zijn deze prijzen in het leven geroepen om projecten te eren die actief bijdragen aan de uitstraling van Brussel, zowel binnen onze grenzen als daarbuiten.

Het publiek kiest in eerste instantie de drie beste projecten uit elke categorie*. Vervolgens wijst een jury bestaande uit professionals uit de Brusselse toeristische sector de winnaars onder de finalisten aan, en dit op basis van vijf criteria: de impact op de internationale uitstraling van Brussel, de impact op het toerisme in Brussel, de originaliteit, de duurzaamheid van het project en de inspanningen om het toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit.

Voor de editie 2017 presenteerde Atrium haar project Make.Brussels, bedacht ten tijde van de lockdown na de aanslagen. De campagne heeft architecten, designers, ondernemers, evenementorganisatoren, webdesigners, koks, schilders, musici en andere creatieve talenten aangemoedigd om ideeën voor Brussel uit te denken en voor te leggen.

Om de stad te doen "heropleven", heeft het Agentschap de rijke Brusselse melting pot van creatief en cultureel talent een duwtje in de rug willen geven. Alle ideeën waren welkom, voor zover zij de identiteit van de tien wijken van de Vijfhoek kwamen versterken.

Het online platform heeft om en bij de 200.000 bezoekers geregistreerd. Onder hen hebben 30.000 mensen hun mening gegeven door op één of meerdere projecten te stemmen. Uiteindelijk werden 372 projecten voorgesteld door burgers, die graag iets wilden doen om het imago van hun stad te redden, maar vooral om het op te bouwen. Sommigen waren vastberaden om hun project voort te zetten, met of zonder beloning in het verschiet.

Appellation Bruxelloise Contrôlée & Aspiration Bruxelloise Contrôlée

In november 2017 ontving Atrium.Brussels het eerste ABC-label (Appellation Bruxelloise Contrôlée) van het Brusselse parlementslid Hannelore Goeman. Deze onderscheiding beloont de Brusselse administraties, die minstens tweederde Brusselaars in dienst hebben.

Met 80,8% medewerkers afkomstig uit Brussel, is Atrium, het Gewestelijk Handelsagentschap, de eerste van de klas in deze categorie en wordt het daarom geëerd met twee ABC-labels: het label Appellation Bruxelloise Contrôlée, maar ook het label Aspiration Bruxelloise Contrôlée.

Highlights

Op de voorpagina

Nieuwsbrieven

12 externe nieuwsbrieven

In 2017 heeft Atrium 12 externe nieuwsbrieven, gedeeld met de partners en contacten van Atrium (977 inschrijvingen). Deze nieuwsbrieven omvatten de laatste artikels die op de netwerken van het Agentschap zijn gepubliceerd, evenals een overzicht van de persartikels over de handel in Brussel.

Publicaties

In 2017 heeft Atrium 4 studies gepubliceerd :
Maart 2017
Waarom & Hoe: De werven in de Brusselse handelswijken beter begeleiden
Lezen
Juni 2017
Waarom & Hoe: De markten in Brussel beter uitdenken
Lezen
November 2017
Waarom & Hoe: Actoren van de handelswijken in Brussel samenbrengen
Lezen
December 2017
Jette, Spiegelplein.
Wijkpositioneringsschema
Lezen

Sociale netwerken/website: vermelding

Op zoek naar innovatieve tools voor de optimale realisatie van haar activiteiten, jongleert het Agentschap steeds meer met de beschikbare digitale tools. Deze digitalisering omvat met name een actieve aanwezigheid op sociale netwerken en regelmatige publicaties op de website en blog.

In 2017 registreert Atrium :

45 artikels en story’s gepubliceerd op de website/blog

33 219 unieke bezoekers op de website

27 315 volgers op de sociale netwerken

1 080 940 internetgebruikers bereikt door de publicaties

13 121 likes

Getuigenissen

Wat ze over
ons vertellen

De retailcoaching van Atrium : een bewezen en gewaardeerde begeleiding

Anaïs Gaudemer, oprichtster, Cokoa
Olivier de Brauwere, medeoprichter van het Brussels Beer Project
Isabelle Porcel, oprichtster,
la French Epicerie
Jordan Van Buggenhout en Missak Vehounie, oprichtsters, Atelier Bleu
Henri de Vergeron, oprichtster, la Basse-Cour
Min Thy Nguyen, oprichtster, Appel Thai

Tweemaal minder sluitingen met Atrium

Terwijl gemiddeld 25% van de handelszaken in België zijn deuren moet sluiten in het derde jaar, is dit slechts 12% voor handelaars die een beroep hebben gedaan op de diensten van het Gewestelijk Handelsagentschap. Vergeleken met het nationale gemiddelde, lopen de handelszaken die begeleid worden door Atrium dus tweemaal minder risico om voor het vierde jaar de handdoek in de ring te gooien.

Deze cijfers tonen aan dat, naast de OpenSoon-beurs, de expertise en begeleiding van Atrium, de hulp bij het lokaliseren en vestigen van het project, maar ook de coaching van de handelaars handelaren hun vruchten afwerpen en een echte toegevoegde waarde hebben.

Getuigenissen

Success stories

ROOTS

Een biokruidenier met een korte voedselketen

Wie niets zegt consumeert. Na twee jaar in een afvalverwerkingsbedrijf besliste Aurélien Amaz om een totaal nieuwe weg in te slaan, geholpen door zijn partner Hannah Willsher. Hoe? Door een plaats te bedenken zonder afval en zonder tussenpersonen waardoor de directe verbondenheid tussen producent en consument opnieuw wordt hersteld : ROOTS Store.

Recyclepunt van huishoudelijk afval, bulkcontainers, de voedselproductieketen... Om de vicieuze cirkel van zijn onderneming te sluiten, zocht Aurélien advies bij een aantal regionale actoren, waaronder Village Partenaire en Atrium.Brussels.

Het ex-regionale handelsagentschap, dat nu onder de vleugels is gekomen van hub.brussels, begeleide de jonge Fransman in het concreet maken van zijn concept en zocht later voor hem een plaats om zijn kolen te planten.

URBAN GARDENER

De man die het leven bewaarde... in een bokaal.
CHALLENGE

Dominic López woont in de stad. En zoals elke stadsbewoner is hij welbekend met het sombere lot van appartementsplanten. Wat vluchtige en tijdelijke belangstelling die hen onvermijdelijk naar een hoek in de woonkamer verbant, met als enig gezelschap hun bittere dorst naar aandacht. Uit de geest van de leerjongen-tuinman is dus een oplossing ontsproten: zelfvoorzienende mini-ecosystemen onder glas. Maar hoe is zo'n specifiek concept tot stand gekomen?

MISSIe

Na een opleiding bij Job Yourself voelde Dominic zich klaar om zijn idee uit te zaaien. Vervolgens heeft hij zich geïnstalleerd in L'Auberge Espagnole voor de duur van twee maanden. Dit starterscentrum, in het leven geroepen door Atrium, en op een steenworp van het Jourdanplein, wil aan kandidaat-handelaars de kans bieden om hun concept tegen minimale kosten uit te testen, in de vorm van een pop-up.

Onder impuls van het succes van het experiment, en met begeleiding van gepersonaliseerde coachings in sociale media en marketingstrategie, heeft Dominic de stap gewaagd en zijn eigen verkooppunt geopend. Atrium heeft hem begeleid bij het zoeken van een lokaal, alvorens hem in contact te brengen met de eigenaar. Het Agentschap heeft hem ook aangespoord om een dossier samen te stellen voor de OpenSoon beurs, die hij gewonnen heeft.

Synergies

Together,
we are stronger

BIE + Atrium  = De Brussels days

Naast haar opdracht om het lokale entrepreneurschap te promoten, wil het agentschap een evenwichtige mix garanderen tussen handelszaken “made in Brussels”, in het oog springende uithangborden maar ook winkels met een hoge toegevoegde waarde. Om deze laatste aan te trekken, bieden de Brussels Days, die elk jaar georganiseerd worden door Brussels Invest & Export, Brussels International en Visit.Brussels, een uitstekende mogelijkheid voor Atrium in die zin dat ze de internationale positionering van het Gewest versterken, onze economie valoriseren en onze culturele rijkdommen en manier van leven onder de aandacht brengen.

Op 9 en 10 oktober ging het Gewestelijk Handelsagentschap inspiratie opdoen en de markt afschuimen in een van de meest stoutmoedige Europese steden op het vlak van kleinhandel: Berlijn.

Atrium profiteerde van de drink georganiseerd door Brussels Invest & Export op de Belgische ambassade om verschillende Berlijnse merken van confectiekleding ervan te overtuigen om naar Brussel te komen.

En hun poging om de merken te verleiden heeft vruchten afgeworpen: 16 vertegenwoordigers van 10 Berlijnse concepten voelden zich aangetrokken door de boodschap en zijn van Brussel en haar handelswijken komen proeven tijdens een retailtour van 5 dagen in december 2017.

De uitwisselingen – op voorhand en nadien – tussen de economische en handelsattaché van Brussel Invest & Export ter plaatse en Atrium waren bepalend voor het succes van de hele operatie.

Atrium en Impulse = De microbrasserie van het Kanaal

In januari 2017 opende MicroMarché zijn deuren in het Recy-K-gebouw in Anderlecht, langs het kanaal. Dit ambitieuze concept, met onder andere een FabLab (MicroFactory), een startup-community (MicroMarché) en een kantine (de Kantine du Canal), is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Impulse, de Stad Brussel en Atrium.

In 2015 nam Impulse het op zich om de projectleiders te informeren over de verplichtingen die moeten worden nagekomen op het gebied van stedenbouw, milieu en vennootschaps- en handelsrecht.

Als Gewestelijk Handelsagentschap werd Atrium benaderd omwille van haar relaties met de verschillende Brusselse handelaars en haar kennis van het terrein. Naar haar deskundigheid op vlak van vestigingskeuze te hebben laten opmerken, heeft het Agentschap de projectleiders in contact gebracht met de gemeente, waardoor het proces om de verschillende vergunningen te verkrijgen aanzienlijk versnelde.

Het Team

menselijke
hulpbronnen

104Aantal medewerkers

80,8%
medewerkers afkomstig uit Brussel

In cijfers

Budget

Verdeling van het budget in functie van de missies van het Agentschap

Think
Atrium onderzoekt nieuwe trends in de handel en begeleidt u naar innovatie
1.957.025€
Open
Atrium biedt ondersteuning bij de oprichting van uw winkel, van het ontwerp tot de opening
1.202.581€
Boost
Atrium adviseert u a la carte en biedt u de uitrusting om het imago van uw winkel een boost te geven
2.187.430€

Highlights

44.240,02 €geïnvesteerd in de incubatie van nieuwe handelszaken

94.870,3 € geïnvesteerd in kennisoverdracht

40.136,47 € geïnvesteerd in de uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het buitenland

24.270,82 € geïnvesteerd in het luisteren naar de stad

In cijfers

Jaarrekeningen