De unieke toegangspoort voor al wie in Brussel onderneemt

In 2017 heeft de Brusselse regering de dienst 1819 aangesteld als voornaamste toegangspoort voor al wie onderneemt in Brussel. 1819 werd zo een centrale speler in het Brusselse ondernemerslandschap met drie verschillende opdrachten.

Informeren en oriënteren

van alle ondernemers die op zoek zijn naar een oplossing

Sensibiliseren

van jongeren, vrouwen en werkzoekenden voor het ondernemerschap

Animeren

van het netwerk van openbare en private economische partners en het verenigen van alle spelers om samenwerking te stimuleren

Opdrachten

Informatie
& Orientatie

informeert en oriënteert de ondernemers:

 • Individueel, telefonisch, via e-mail of rechtstreeks via het infopunt voor een eerste informatieverstrekking. Daarna wordt 84% van de ondernemers doorverwezen naar de verschillende openbare of private instellingen die steun verlenen voor de oprichting en de ontwikkeling van een onderneming.
 • Via collectieve informatiesessies: het betreft zowel algemene sessies, "Een onderneming opstarten in Brussel: 10 sleutels voor succes" als  meer specifieke sessies zoals de “Start’Essentials” die aangepast zijn aan de vragen van de ondernemers (overheidssteun, het statuut van zelfstandige, het BMC, de marktstudie, enz.), en  die georganiseerd worden in nauwe samenwerking met een aantal partners. In 2017 is 1819 ook begonnen met het organiseren van themaweken over praktische onderwerpen die ondernemers aanbelangen.
 • Via www.1819.brussels: basisinformatie, agenda, actualiteiten, aangevuld met praktische tools: een interactief business plan, een zoekmotor om de ondernemers wegwijs te maken in de vele subsidiemogelijkheden in Brussel en een wizard om zijn weg te vinden in het groot aantal bedrijfsbegeleidende organisaties.
 • Via de newsletter "ondernemen in Brussel" die tweewekelijks wordt gepubliceerd.
Highlights 2017
 • De dienst 1819 heeft er een fysiek contactpunt bij, het infopoint 1819, waar iedereen de adviseurs van de dienst 1819 kan ontmoeten zonder afspraak.
 • De dienst 1819 lanceert de organisatie van themaweken om de ontmoeting met experts te vergemakkelijken.
 • Web, telefoonlijn, fysiek infopunt, seminars, newsletter,… de dienst 1819 is  “omnichannel” geworden en groeide constant in 2017

Aan de jongeren zin geven om te ondernemen via het programma Young Entrepreneurs of Tomorrow (YET):

 • YET presenteert rolmodellen om jongeren te inspireren en ertoe aan te zetten om hun dromen waar te maken en een eigen project te ontwikkelen.
 • YET groepeert alle initiatieven en organisaties die aan de Brusselse jongeren de kans bieden om hun ondernemerszin te ontwikkelen, om een project uit te werken of om een activiteit op te starten.
 • YET coördineert de regionale sensibiliseringsstrategie van de jongeren. Die heeft tot doel om
 • de ondernemingscultuur bij de jonge Brusselaars te verspreiden en te populariseren,
 • kennis en ondernemerscompetenties bij jongeren te bevorderen
 • hen te helpen hun idee om te zetten tot realiteit en hun wens om te ondernemen op korte termijn te realiseren
Highlights 2017

Lancering van de 2e projectoproep "Jongeren sensibiliseren voor het ondernemerschap", die zich vertaalt in de financiering van 7 projecten en 15 operatoren verzamelt

 • 4 sensibiliseringsprojecten voor het ondernemerschap
 • 3 nieuwe programma's om de stap naar de praktijk aan te moedigen

Organisatie van de 1e editie van de Themaweek "Jongeren sensibiliseren voor het ondernemerschap" : een week met diverse activiteiten om het ondernemerspotentieel van de jongeren te stimuleren, en hen ervan bewust te maken dat de ontwikkeling van een project binnen hun mogelijkheden ligt.

 • 511  deelnemers
 • 12 betrokken partners
 • 4 activiteiten + 1819 spreekuur

Sensibilisatie

Women in Business (WIB) : het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren

 • WIB groepeert erkende actoren die in Brussel actief zijn op het vlak van vrouwelijk ondernemerschap. Elkeen heeft zijn eigen eigen expertise, zoals sensibilisering, begeleiding, opleiding en netwerken.
 • De opdracht van WIB is tweeledig: enerzijds de opstart van ondernemingen en jobcreatie door vrouwen stimuleren; anderzijds het vrouwelijke ondernemerschap in Brussel in al zijn diversiteit promoten.
 • WIB monitort de evolutie van het vrouwelijke ondernemerschap in Brussel, en formuleert aanbevelingen aan de betrokken autoriteiten.
Highlight 2017

Lancering van Women in Tech in mei 2017 met als opdrachten

 • de actieve partners in de digitale sector te verenigen rond gemeenschappelijke doelstellingen en synergieën te bevorderen, door een specifiek netwerk van Women in Tech te organiseren
 • de Brusselse vrouwen sensibiliseren en informeren over de mogelijkheden die geboden worden door de nieuwe beroepen in de sector van de digitalisering en de innovatie, in samenhang met  het NextTech plan  en de prioritaire technologieën daarvan.

Women in Tech in 2017 is goed voor

 • 16 partners
 • het Women Code Festival met zo'n 1000 deelnemers
 • Family hackathon: eerste vrouwelijke hackathon – 52 deelnemers – 6 projecten in de finale

Platform voor jobcreatie : sensibiliseren om een eigen baan te creëren

 • door binnen het kader van het platform "creër je eigen job" activiteiten te organiseren met de bedoeling de werkzoekenden en hun tussenpersonen te sensibiliseren voor de mogelijkheden die geboden worden door je eigen job te creëren. Dit initiatief is een samenwerking tussen 1819 en Actiris.
 • Het gaat onder andere om de zogenaamde createyourjob@brussels events, waarbij werkzoekenden op een originele manier kunnen ontdekken wat eigen jobcreatie inhoudt en welke de Brusselse organisaties daarbij kunnen helpen. Daarnaast worden ook de jobadviseurs van Actiris gesensibiliseerd en opgeleid om ondernemerschap als mogelijkheid voor te stellen.

Animatie

1819 stimuleert de  uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende Brusselse bedrijfsbegeleidende organisaties

Een goede kennis van het netwerk en interactie met de verschillende actoren heeft geleid tot gemeenschappelijke projecten en samenwerkingen rond het label 1819.

Minstens twee keer per jaar worden er ontmoetingen georganiseerd zodat de actoren en adviseurs elkaar beter leren kennen, van gedachten kunnen wisselen over bepaalde thema's en bestaande of nieuwe initiatieven kunnen ontdekken. In het kader van dit netwerk wordt een opleidingsprogramma georganiseerd voor coaches van diezelfde bedrijfsbegeleidende organisaties : de Brussels Coach Academy.

Over ons